سبد خرید شما خالی است.

ثبت نام

برنامه‌ریزی کنکور

شاید مهم‌ترین دلیلی که یک نفر نیاز به مشاور را در دوران کنکور خود احساس می‌کند، نداشتن برنامه‌ریزی درسی است. فرقی هم ندارد آن یک نفر سال دهم باشد، یازدهم یا کنکوری. تا چند سال قبل و حتی همین الان، رایج‌ترین نوع برنامه‌ریزی کنکور، برنامه زمانی بود که صرفا یک جدول برای دانش‌آموز ارسال می‌شد و در آن نوشته شده بود زیست 3 ساعت، عربی 2 ساعت و … . اما این برنامه یک مشکل اساسی داشت؛ در آن مدت زمان که برای هر درس در نظر گرفته شده است، باید چه حجمی از یک درس مطالعه شود؟ برنامه‌ریزی شاید حتی مشاوران زیادی در نوشتن آن نتوانند عملکرد خوبی داشته باشند اما این برنامه به معنای واقعی برنامه‌ای است که می‌تواند مانند یک نقشه‌راه مسیر مطالعاتی شما را مشخص کنید و بدون هیچ کم و کاستی شما را به مقصد برساند. متنی که در حال مطالعه آن هستید، قرار است شما را با برنامه‌ای آشنا کند که هر کنکوری آرزوی داشتن آن را دارد.

ارزیابی سطح شما

حتی اگر ده سال فاصله گرفته باشید!

ارزیابی سطح شما

حتی اگر ده سال فاصله گرفته باشید!

ارزیابی سطح شما

حتی اگر ده سال فاصله گرفته باشید!

ارزیابی سطح شما

حتی اگر ده سال فاصله گرفته باشید!

ارزیابی سطح شما

حتی اگر ده سال فاصله گرفته باشید!

ارزیابی سطح شما

حتی اگر ده سال فاصله گرفته باشید!

بهترین برنامه‌ریزی برای شما

برنامه‌ریزی حجمی-زمانی خود را اینگونه دریافت کنید. براساس سطح تحصیلی که دارید و توسط مشاور ارزیابی خواهد شد، چنین برنامه‌ای برای شما تنظیم خواهد شد. برنامه‌ای که کامل نشان می‌دهد، هرروز چه دروسی باید مطالعه شود، از هر درس کدام مبحث و برای مطالعه همان مبحث چه‌قدر زمان نیاز دارید. درضمن، با کمک این برنامخ خیالتان راحت است و می‌دانید که دقیقا ماه بعد یا دو ماه بعد چه مقدار از مطالب را مطالعه خواهید کرد.

برای شروع، یکی از طرح‌های زیر را انتخاب کنید:

699 هزار تومان

یک ماهه
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
بازبینی

699 هزار تومان

یک ماهه
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
بازبینی

699 هزار تومان

یک ماهه
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
 • برنامه‌ هفتگی متناسب
بازبینی