سبد خرید شما خالی است.

مشاوره تحصیلی نیما پیری

[ux_slider]

[ux_banner height=”637px” bg=”941″ bg_pos=”62% 68%”]

[text_box text_color=”dark” width=”50″ width__sm=”88″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”100″ position_y=”95″ position_y__sm=”90″ text_align=”left” bg=”rgba(255, 255, 255, 0.94)” depth=”1″]

آموزش ببین و از رقیبات یک قدم جلو تر باش

با تولید با کیفیت ترین محتوای مشاوره تحصیلی بهت کمک میکنم که مسیر رسیدن تا هدفت رو با لذت طی کنی

[button text=”فروشگاه ما” link=”https://nimapiri.com/shop”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[ux_text text_align=”center”]

      مشاوره تحصیلی نیما پیری

جدیدترین پست های منتشر شده

[/ux_text]
[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”7454″ depth=”2″]

[/col]
[col span__sm=”12″ align=”left”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” width=”full-width” columns=”3″ columns__md=”1″ posts=”9″ excerpt=”false” image_height=”115%” image_size=”large”]

[/col]

[/row]
[row v_align=”middle” h_align=”center” padding=”0px 76px 0px 0px”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”سایر پست ها” icon=”icon-menu” icon_pos=”left” link=”https://nimapiri.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row style=”large” col_style=”divided” h_align=”center”]

[col span=”4″]

[featured_box img=”1243″ img_width=”225″ pos=”center” title=”مشاوره تک جلسه” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″ link=”https://nimapiri.com/moshavere-tak-jalase/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″]

[featured_box img=”1759″ img_width=”225″ pos=”center” title=”کنکوری آگاه” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″ link=”https://nimapiri.com/dwqa-questions/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″]

[featured_box img=”1242″ img_width=”225″ pos=”center” title=”کلیپ و تصویر انگیزشی” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″ link=”https://nimapiri.com/motivational/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″]

[message_box bg_color=”rgb(74, 74, 74)” padding=”36″]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

نیاز به مشاوره دارید ؟ در مشاوره تحصیلی ثبت نام کنید…

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[button text=”ثبت نام مشاوره” color=”white” style=”outline” size=”larger” animate=”flipInY” link=”https://nimapiri.com/sabtenam-moshavere/”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/message_box]
[ux_image id=”973″]

[/col]

[/row]

[/section]
[row v_align=”equal”]

[col span__sm=”12″]

[ux_products width=”full-width” show_cat=”0″ show_rating=”0″ equalize_box=”0″]

[/col]

[/row]