سبد خرید شما خالی است.

حذف آفت های مطالعه

آفت های مطالعه ای همچون وسواس در مطالعه،کند خوانی،خواب آلودگی در زمان مطالعه،راه رفتن در زمان مطالعه موانع رسیدن به افزایش کیفیت مطالعه،تراز بالاريالسرعت مطالعه بالا و . . .هستند.
خیلی از دانش اموزان از این موضوع که نمی تواننند برنامه ی روزانه یا هفتگی خود را به طور کامل اجرا کنند یا نمی توانند تراز بالا را بدست بیاورند و وجود آفت های مطالعه می توانند یکی از دلایل این ناکامی ها باشد.